Provision

Provisionen för utförda uppdrag är 4 % dock minst 2650 €, arvodet innehåller moms 24 %. Arvodet beräknas på slutliga köpesumman. I provisionen ingår också våra kostnader för annonsering och uppgörande av köpebrev.


Kustens Fastighetsförmedling AFM/ Kustens Kiinteistövälitys LKV

We are an authorized real estate company, which offers real estate all over Ostrobothnia. Most of our property is located around 30 kilometers from Vaasa, where the price range is more favorable. Take a look at the properties we are offering right now (in the left column, you can choose different types of properties) and please contact us to get information in English.

Contact us
Phone: +358-50-5575187
Email: info@kff.fi
666 00 Vörå