Kustens Fastighetsförmedling AFM

Auktoriserad fastighetsförmedling som förmedlar fastigheter i hela Österbotten. Vi är specialiserade på landsbygdsobjekt så som jord- och skogsbruksfastigheter, egnahemshus, fritidshus och tomter samt övriga objekt. Vänligen ta kontakt om ni funderar på att köpa eller sälja. Ni når oss på telefon 050-5575187 eller e-post info(at)kff.fi.

SENASTE OBJEKT

<b>Vörå, Oxkangar, Killingholmvägen 68</b>
El, vatten, fiber, bilväg. 
Tomt 8900 m².

Vörå, Oxkangar, Killingholmvägen 68
El, vatten, fiber, bilväg.
Tomt 8900 m².

<b>Unika tomter med kvällssol, Kanäs strandväg</b>
Möjlighet till el- och vattenanslutning, bilväg.

Unika tomter med kvällssol, Kanäs strandväg
Möjlighet till el- och vattenanslutning, bilväg.

<b>Sundom, Skäriväg 520</b>
Fritidsfastighet, stuga 20 m², tomt 16 378 m², strand mot söder.

Sundom, Skäriväg 520
Fritidsfastighet, stuga 20 m², tomt 16 378 m², strand mot söder.

<b>Maxmo Brudsund 663</b>
Fritidsdastighet, skild bastu, kommunalt vatten. t. 3705 m².

Maxmo Brudsund 663
Fritidsdastighet, skild bastu, kommunalt vatten. t. 3705 m².

EGNAHEMSHUS OCH HALLAR

<b>Oravais, Industrivägen 12 B</b><br />
Industrihall 996 m², Produktionsutrymmen, kontor, tomt 8600 m²

Oravais, Industrivägen 12 B
Industrihall 996 m², Produktionsutrymmen, kontor, tomt 8600 m²

<b>Vörå, Londvägen 3 F 11</b><br />
Parhuslägenhet 95,5 m² + 18 m² vind. 5R+ kök+b, biltak.<br />

Vörå, Londvägen 3 F 11
Parhuslägenhet 95,5 m² + 18 m² vind. 5R+ kök+b, biltak.

<b>Maxmo, Tottesund 447</b><br />
Egnahemshus 4r+k 130 m², ekonomibyggnad 150 m², <br />
tomt 3200 m².

Maxmo, Tottesund 447
Egnahemshus 4r+k 130 m², ekonomibyggnad 150 m²,
tomt 3200 m².

<b>Vörå, Larvvägen 260</b><br />
Bostadstomt, ekonomibyggnad, tomtens areal förhandlingsbar

Vörå, Larvvägen 260
Bostadstomt, ekonomibyggnad, tomtens areal förhandlingsbar

<b>Vörå, Kaitsor, Vasavägen 837</b><br />
Hall 1800 m², Produktion eller lager 1500 M² Kontor mm 300 m²

Vörå, Kaitsor, Vasavägen 837
Hall 1800 m², Produktion eller lager 1500 M² Kontor mm 300 m²

SOMMARSTUGOR OCH FRITIDSHUS

<b>Vörå, Oxkangar, Killingholmvägen 68</b><br />
El, vatten, fiber, bilväg. <br />
Tomt 8900 m².<br />

Vörå, Oxkangar, Killingholmvägen 68
El, vatten, fiber, bilväg.
Tomt 8900 m².

<b>Unika tomter med kvällssol, Kanäs strandväg</b><br />
Möjlighet till el- och vattenanslutning, bilväg.

Unika tomter med kvällssol, Kanäs strandväg
Möjlighet till el- och vattenanslutning, bilväg.

<b>Malax Öjna Strömstigen</b><br />
Hel fastighet 1,01 ha, 2 byggrätter, strand mot väster.<br />

Malax Öjna Strömstigen
Hel fastighet 1,01 ha, 2 byggrätter, strand mot väster.

<b>Sundom, Skäriväg 520</b><br />
Fritidsfastighet, stuga 20 m², tomt 16 378 m², strand mot söder.<br />
<br />

Sundom, Skäriväg 520
Fritidsfastighet, stuga 20 m², tomt 16 378 m², strand mot söder.

<b>Maxmo Brudsund 663</b><br />
Fritidsdastighet, skild bastu, kommunalt vatten. t. 3705 m².

Maxmo Brudsund 663
Fritidsdastighet, skild bastu, kommunalt vatten. t. 3705 m².