Bostadstomt Vallvägen 69, Vikby, Korsholm

Hela fastigheten Äppelbo 499-423-1-114 vars areal är 4650 m² enligt fastighetsregistret.

På fastigheten finns ett 1 1/2 egnahemshus byggt 1946. Huset är ett träspirat platsbygge. Byggytan är ca 90 m² och huset har 4r + kök samt källarvåning. Huset värms med el och 2 st. vedspisar. Huset säljs som rivningsobjekt där köparen ansvarar för eventuell rivning. Husets skick är rivningsfärdigt. Rivningstillstånd bör sökas ifall man beslutar att riva.

Till fastigheten finns elanslutning 3 x 25 ampere och kommunalt vatten.

På tomten finns ett biltak med plats för 2 bilar.

Fin plats passande för egnahemshusbygge. Generalplanerat område AT-1 område vilket tillåter bostadsbyggande samt småskalig näringsverksamhet.

Tillfälle att få en bra tomt med färdigt bearbetad gårdsplan och anslutningar.

Fastigheten finns 13 km från Vasa centrum och 5 km från butiker och annan service i Liselund.

Tag kontakt för visning!


35000 € Ge anbud


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod: