Tomtmark och åkermark. Torrkullvägen 870 m.

Fastighet på totalt 2 ha lämplig som stor tomt och byggnadsplats eller för odling och bete.

Hel fastighet, inga styckningskostnader tillkommer. RNo 946-401-6-57.

Åkermarken är fullt stödberättigad. Digiterad areal 1,61 ha.

Fastigheten finns 870 meter från Rejpeltvägen längs Torrkullvägen.

Anbud kan inlämnas.


19000 €


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod: