Åker ca 12,1 ha och skog ca 22 ha vid Larvvägen i Vörå

Till högstbjudande säljs åker och skog av fastigheten Landsängen 946-412-3-62.

Anbuden inlämnas skilt för åkermarken och skilt anbud för skogskiftet som gränsar till Larvvägen och skilt anbud för skogsskiftet i Munjama.

Till fastigheten hör ca 12,1 ha stödberättigad åker. Åkrarna kring bostadshuset har minskats något ca 0,4 ha, se digikarta.

ÅKER:

Digikarta från Larven kan laddas ner här

Digikarta från Grönborg kan laddas ner här

SKOG:

Ca. 21,6 ha skog bestående av största delen avverkningsmogna bestånd samt grövre gallringar. Anbuden inlämnas skiftesvis för skogen.

Grönborg skogsskiftet är ca 13,1 ha.
Munjama skogsskiftet är ca 8,5 ha.

Skogsvärdering kan laddas ner här

Fastighetsregister fås här

Karta från fastighetsregister fås här

Anbuden inlämnas senast den 25.10.2018 till Kustens Fastighetsförmedling.
Vid köp av skilda skiften tillkommer styckningskostnad.
Säljarna förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.

Ge anbud


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod:

Kustens Fastighetsförmedling AFM/ Kustens Kiinteistövälitys LKV

We are an authorized real estate company, which offers real estate all over Ostrobothnia. Most of our property is located around 30 kilometers from Vaasa, where the price range is more favorable. Take a look at the properties we are offering right now (in the left column, you can choose different types of properties) and please contact us to get information in English.

Contact us
Phone: +358-50-5575187
Email: info@kff.fi
666 00 Vörå