Åker och Skog i Vörå Miemoisby

Ca. 6,66 ha stödberättigad åker
Digikarta kan laddas ner här

Ca. 11,1 ha skog bestående av största delen avverkningsmogna bestånd samt en del grövre gallringar.
Skogsvärdering kan laddas ner här

Fastighetsregister fås här

Karta från fastighetsregister fås här


Anbuden inlämnas senast den 25.10.2018 till Kustens Fastighetsförmedling.
Vid köp av hela fastigheten tillkommer ingen styckningskostnad.
Säljarna förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud.
Ge anbud


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod:

Kustens Fastighetsförmedling AFM/ Kustens Kiinteistövälitys LKV

We are an authorized real estate company, which offers real estate all over Ostrobothnia. Most of our property is located around 30 kilometers from Vaasa, where the price range is more favorable. Take a look at the properties we are offering right now (in the left column, you can choose different types of properties) and please contact us to get information in English.

Contact us
Phone: +358-50-5575187
Email: info@kff.fi
666 00 Vörå