Villatomt, Oxkangar, Jåssängsvägen

Villatomt i Heplotsund Oxkangar

Kör 1,8 km längs Jåssängsvägen

Byggrätt 150 m².

Ca 4300 m² av fastigheten 946-423-5-16

Vacker plats med rent och djupt vatten.


55000 € Ge anbud


Namn:

Tel:

Epost:

Anbud:

Meddelande:
Säkerhetskod: