SOMMARSTUGOR OCH FRITIDSHUS

<b>Oxkangar, Jåssängsvägen</b><br />
Villatomt / byggrätt, 4300 m², vacker plats, bilväg fram

Oxkangar, Jåssängsvägen
Villatomt / byggrätt, 4300 m², vacker plats, bilväg fram

<b>Maxmo, Vilkmovägen 129</b><br />
Fastighet med flera byggnader. Bilväg. Strand mot söder.<br />

Maxmo, Vilkmovägen 129
Fastighet med flera byggnader. Bilväg. Strand mot söder.

<b>Maxmo, Särkimo, Pålaviksv.</b><br />
Strandfastighet 1,7 ha, 1 st byggrätter, möjligh el o vatten

Maxmo, Särkimo, Pålaviksv.
Strandfastighet 1,7 ha, 1 st byggrätter, möjligh el o vatten

<b>Vörå, Oxkangar, Talgön</b><br />
Hela holmen, areal ca 2500 m². Sommarstuga o bastu

Vörå, Oxkangar, Talgön
Hela holmen, areal ca 2500 m². Sommarstuga o bastu

<b> 5 st villatomter på Västerö</b><br />
Väg. Möjlighet till  vatten och el. Byggr. 150 m2/tomt, Torsberget

5 st villatomter på Västerö
Väg. Möjlighet till vatten och el. Byggr. 150 m2/tomt, Torsberget


Kustens Fastighetsförmedling AFM/ Kustens Kiinteistövälitys LKV

We are an authorized real estate company, which offers real estate all over Ostrobothnia. Most of our property is located around 30 kilometers from Vaasa, where the price range is more favorable. Take a look at the properties we are offering right now (in the left column, you can choose different types of properties) and please contact us to get information in English.

Contact us
Phone: +358-50-5575187
Email: info@kff.fi
666 00 Vörå